Nainstalujte si:
       

Překlad dried


dried = sušený; usušený; uschli; vysoušený; vysušený; uschl; zaschlý; vyschlý; suché rameno
high dried = velmi vysušená; velmi vysušené; cut and dried = již definitivně hotový;

Překlad dried z webu:
Dried vegetable matter.  Nějaká sušená látka rostlinného původu.
He dried his eyes and walked out of the room.  Osušil si oči a vyšel z místnosti.
The tears dried on her cheeks.  Slzy jí oschly na tváři.
His tears had dried up.  Slzy oschly.
Or you go all dried up, or mouldy.  Rozplesknutí se nepřenáší.
The knots were caked with dried blood.  Uzlíky byly slepené zaschlou krví.
He sponged off her face and dried it for her.  Opláchl jí obličej a osušil.
Irma ate a lot of nuts and dried fruit;  Irma pojídala kvanta oříšků a sušeného ovoce.
The first order of business was to get dried off.  První věcí teď bylo usušit se.
She cleaned the blood from the blade and then dried and polished it.  Vyčistila čepel od krve, pak meč osušila a vyleštila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrier   drift   drill   drilling   drilling machine   drink   drinker   drinking