Nainstalujte si:
       

Překlad dribbling


dribbling = driblování; driblující; kličkování; útržky
fuel dribbling = dostřik paliva; odkapávání paliva;

Překlad dribbling z webu:
Perhaps it was just blood dribbling over his eyelashes.  Třeba mu jen na řasy kapala krev.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordried   drier   drift   drill   drilling   drilling machine   drink   drinker