Nainstalujte si:
       

Překlad dressing


dressing = oblékání; obvaz; úprava; nádivka (do drůbeže); omáčka (apod.); výzdoba; ošetření (rány); apretura (látky); hnůj; mořidlo (na obilí); výprask; přísada (do salátu majonéza ap.); hnojení; opracování vnější; zálivka; apretovat; obvazový; moření; cídění; šat
salad dressing = zálivka; zálivka na salát;
side dressing = meziřádkové hnojení; ;
slab dressing = deskový obklad; panelový obklad;
surface dressing = kryt vozovky; povrchový nátěr (v silničním stavitelství);
top dressing = hnojit na povrchu;

Překlad dressing z webu:
I'm dressing already,' he said, stumbling toward the bed.  Už se voblíkám, řekl, klopýtaje k posteli.
Where's the dressing room?  Kde máte šatnu?
Still in my dressing gown.  Zase v županu.
Point us to the dressing room.  Ukažte nám šatnu.
Jeremy clutched at his damp dressing gown.  Jeremiáš rukama přejel své mokré oblečení.
There was a big sensible red dressing gown hanging behind the door.  Na dveřích visel pohodlný modrý župan.
She stood up and walked over to her dressing room.  Vstala a přesunula se do šatny.
Harlan went through the morning ritual of washing and dressing glumly.  Harlan se mrzutě pustil do ranního rituálu mytí a oblékání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordribble   dribbling   dried   drier   drift   drill   drilling   drilling machine