Nainstalujte si:
       

Překlad dressed


dressed = oblečený; oblékl (4. p.); opracovaný; upravený; oděný; ustrojený; oblečený v hardech
get dressed = obléct se; ustrojit; ustrojit se;

Překlad dressed z webu:
Dressed a bit like me?  Oblečeného skoro tak jako já?
He dressed quickly.  Rychle se oblékl.
She was dressed in black.  Byla celá oblečená v černém.
Why are you dressed that way?  Co to máš na sobě?
He had bathed and dressed with care.  Vykoupal se a pečlivě ob­lékl.
He was twentysix, short, slender, dressed neatly in a suit and tie.  Bylo mu šestadvacet, byl malý, štíhlý, elegantně oblečený, s kravatou.
They took off the fetters and dressed me.  Stáhli mi okovy a oblékli mě.
It wouldn't matter that she was fully dressed again.  Nezáleželo na tom, že teď už byla zase celá oblečená.
At first she didn't recognize himhe was so dressed up.  Nejdřív ho nepoznala - byl totiž skvěle vyšňořen.
The one where her dead mother came to her dressed in the lake.  Ta, při které k ní přišla její mrtvá matka oděná jezerem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordresser   dressing   dribble   dribbling   dried   drier   drift   drill