Nainstalujte si:
       

Překlad dress


dress = oblečení; oblékat se; oděv; šaty (dámské, dětské); uspořádat; upravit (i vlasy, jídlo ap.); vyzdobit; obdělat; oblékání; obřadní šat; uniforma; šatový; obřadní; aranžovat; srovnat; prořezat (keř); oškubat (kuře); obvázat (ránu); ošetřit (ránu); obléct
academic dress = profesorský talár; studentský talár;
bathing dress = plavky; dámské plavky;
battle dress = vojenská uniforma; polní stejnokroj;
cocktail dress = šaty na koktejl; koktejlové šaty; tříčtvrteční šaty;
coctail dress = tříčtvrteční;

Překlad dress z webu:
No dress code.  Tak jo.
You will dress now.  Teď se obléknete.
The fluffy chintz dress wasn't really him.  Nadýchaný kostým mu příliš neseděl.
Why did they all dress alike?  Proč se oblékají všichni stejně?
Is this the way you dress for work now?  Takhle se teď oblíkáš do práce?
I might want to wear this dress again.  Ráda bych si tyhle šaty ještě někdy oblékla.
She tore from the bosom of her dress a small packet.  Vytrhla ze záňadří balíček.
From above he heard the rustle of her dress fall to the ground.  Shora zaslechl šustění šatů padajících na zem.
Just that she was having a fit about the dress you picked for her.  Jenom že má záchvat kvůli šatům, které jsi jí vybrala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordressed   dresser   dressing   dribble   dribbling   dried   drier   drift