Nainstalujte si:
       

Překlad drawn


drawn = tažený; natažený; koncipován; nerozhodný; sepsán; přepadlý; protažený; odtažený; dloužený; vytěžený; vyrubaný; čerpán; točené pivo


Překlad drawn z webu:
Not drawn towards drink, eh?  Nepotrpíte si na alkohol?
One is drawn towards food.  Jeden je přitahován k jídlu.
He had not drawn his sword.  Ani netasil meč.
And when he had drawn another breath:  A když znovu nabral dech, pokračoval:
He was glad he hadn't drawn a woman agent.  Byl rád, že nenarazil na ženu.
Two guards stood over it, with drawn swords.  Nad ní stáli dva strážní s tasenými meči.
The side of his head had been drawn back in in crayon.  Z boku hlavu dokreslili pastelkou.
At my heels came a dozen warriors with drawn swords.  V patách mi pádilo několik vojáků s tasenými zbraněmi.
Ben looked away from it, but his eyes were drawn back again and again.  Ben odvrátil pohled, ale musel se dívat znovu a znovu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordredger   dregs   drenched   dress   dressed   dresser   dressing   dribble