Nainstalujte si:
       

Překlad drawings


drawings = kresby; kreslení; výběr (finančních prostředků); čerpání; mluvit pomalu (afektovaně)
coloured drawings = barevné kresby; vybarvené kresby; kolorované kresby;

Překlad drawings z webu:
Rough drawings from memory were futile.  Hrubé náčrtky zpaměti nebyly k ničemu.
This one, drawings of plants and lots of writing.  Ten další - to byly obrazy rostlin a spousta psaní.
His books and drawings were gone.  Jeho obrázky i knihy byly pryč.
Igor looked at the drawings again.  Igor si znovu prohlédl kresby.
There were a few charts and drawings on the wall.  Na stěně bylo několik kreseb a grafů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrawn   dredger   dregs   drenched   dress   dressed   dresser   dressing