Nainstalujte si:
       

Překlad drawing


drawing = kreslení; kresba; remíza; přitahující; tah (loterie); návrh; čerpající; táhnutí; náčrtek; vydávání (směnky); plán; přitažlivý; tažení; atraktivní; kasovní; kuchání; protahování; rys; rýsovací; uhlokresba; rýsování; vytahování; dloužení; prodlužování
as-built drawing = dílenský výkres; výkres skutečného stavu; prováděcí výkres;
as-made drawing = dílenský výkres; prováděcí výkres;
assembly drawing = výkres sestavení; montážní výkres;
centrifugal drawing = odstředivé tažení; kresba mastnou křídou;

Překlad drawing z webu:
Drawing his swords he ran back to the wall.  Tasil meč a rozběhl se na ochoz.
The drawing was in a photograph, in the background of a photograph.  Kresba byla na jedné fotografii, vzadu na fotografii.
He hesitated, drawing in a deep breath.  Zaváhal, zhluboka se nadechl.
That was a drawing question;  To byla přesná otázka;
So, back to your drawing board and get cracking.  Takže zpátky k rýsovacímu prknu a do díla.
Above the words was a drawing of a large screw.  Nad písmeny byl namalovaný velký šroub.
He rubbed his eyes and yawned, drawing his cloak tightly about him.  Promnul si oči, zívl a přitáhl si plášť úžeji k tělu.
On the first page, there was a drawing of a gasoline carburetor.  Na první stránce byl nákres benzinového karburátoru.
Can you not feel the threads of destiny drawing together?  Vy necítíte, jak se tu splétají vlákna osudu?
I forgot to put my telephone number on my drawing slip.  Zapomněl jsem na ten kupon napsat svoje telefonní číslo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrawings   drawn   dredger   dregs   drenched   dress   dressed   dresser