Nainstalujte si:
       

Překlad drawers


drawers = podvlékačky; zásuvky; dlouhé plavecké spodky; kalhotky; kreslení
chest of drawers = prádelník;

Překlad drawers z webu:
The drawers were open, the cupboard locked.  Zásuvky byly otevřené, prostřední však byla zamčená.
All the drawers shot out.  Všechny zásuvky vylétly.
She felt for drawers in the bureau.  Prohmatávala zásuvky sekretáře.
He opened the other drawers quickly, one after another.  Rychle pozotvíral všechny ostatní zá­suvky, jednu po druhé.
In the darkness, she pulled open the drawers quickly.  Potmě rychle otevírala zásuvky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrawing   drawings   drawn   dredger   dregs   drenched   dress   dressed