Nainstalujte si:
       

Překlad drawer


drawer = zásuvka; vystavitel (šeku); vydavatel (směnky); kreslič; koncipient; trasant (směnky); vydatel směnky; výstavce šeku; výstavce; sklepník; výstavce směnky; spodky; zásuvkový; kreslíř; šuplík; vytahovací zařízení; vytahovač; odbíhač; podvlékačky
bottom drawer = spodní zásuvka; spodní výbava (přen.);
top drawer = společensky nejvyšší; nejhořejší zásuvka;

Překlad drawer z webu:
Drawer two was identical.  Druhá zásuvka byla stejná.
The secret drawer was empty.  Byla prázdná.
He tore the drawer open with his good hand.  Ten začal výt bolestí.
Greer reached into his drawer and came out with a magnifying glass.  Greer sáhl do zásuvky a vyňal zvětšovací sklo.
But she opened the top drawer first.  Jenže nejdřív otevřela nejsvrchnější zásuvku.
He took a notebook from the drawer of his desk.  Ze zásuvky ve stole vytáhl dopis.
There must be 30, 40,000 in that drawer alone.  V té zásuvce bude nějakých 30-40 tisíc.
You'll find a key in the right hand drawer of the desk.  Klíč najdeš v pravé zásuvce stolu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrawers   drawing   drawings   drawn   dredger   dregs   drenched   dress