Nainstalujte si:
       

Překlad draw thread


draw thread = oddělovací nit; párací nit; blížit se ke konci
separating draw thread = oddělovací nit; vyparovací nit;
drawbar   drawer   drawers   drawing   drawings   drawn   dredger   dregs