Nainstalujte si:
       

Překlad draught


draught = průvan; tah; doušek; výtlak; výtažek; lok; tažení; zátah; úlovek (ryb); ponor (lodi); nárys; návrh; náčrt; koncept; vystavení směnky; směnka (vydaná); náhrada za povolený úbytek hmotnosti; plán; tažný; čepovaný (ze sudu); načrtnout; narýsovat; nakreslit
at a draught = jedním douškem;

Překlad draught z webu:
A draught in the room was necessary for that.  K tomu bylo třeba, aby byl v místnosti průvan.
Could there be a draught from that little hole?  Mohl to být průvan tamhle z té malé díry?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordraw thread   drawbar   drawer   drawers   drawing   drawings   drawn   dredger