Nainstalujte si:
       

Překlad drama


drama = drama; divadelní hra; činohra; divadlo; dramatické umění; dramatické napětí; dramatický čin; dramatičnost; hra; dramatický; divadelní; lék proti mořské nemoci
closet drama = hra určená pro četbu; knižní drama;

Překlad drama z webu:
The drama had gone from his voice.  Dramatičnost z jeho hlasu zmizela.
Guy paused for drama and toyed with the chrome lever.  Guy udělal dramatickou pauzu a hrál si s chromovanou páčkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordraught   draw thread   drawbar   drawer   drawers   drawing   drawings   drawn