Nainstalujte si:
       

Překlad drainage


drainage = odvodnění; kanalizace; odtékání; odtok; drenáž; odvodňování; odčerpávání; čerpání; prosakování; vypouštění; odkapávání; vodní síť; vysoušení; vodní výpust; drenážní; odvodňovací potrubí; vypouštění vody; odvedení vody; odvodňovací práce; říční síť
foam drainage = odtok pěny; odčerpání pěny;
gravity drainage = drenáž po spádu; samospád vody;
land drainage = odvodňování půd; odvodňování půdy;
subsurface drainage = odvodnění drenáží; podzemní odvodnění; drenáž půdní vody; svislá drenáž;
drama   draught   draw thread   drawbar   drawer   drawers   drawing   drawings