Nainstalujte si:
       

Překlad drain


drain = odtékat; vysušit se; odtok; odpad; kanál; stoka; drenáž; doušek; odvodňovat; vysušit; odčerpat; vyprázdnit; vyschnout; odvodnit; odtékání; příkop; odvodňovací roura; odvedení; kapka (nápoje); odvádět; odsát; vyprazdňovat se; vysát (tělesně i citově)
blind drain = trativod; kamenná drenáž;
brain drain = únik mozků; odliv mozků;
brawn drain = odliv pracovních sil; přetahování manuálních pracovníků;
catch drain = záchytný drén; odvodňovací kanál; úchytný drén;
catch-water drain = ochranný kanál;

Překlad drain z webu:
Drain away some of the emotion.  Zklidni hormony.
That's it, drain the glass, you're learning fast.  Tak to je, dopij to, docela rychle se učíš.
I'm in a drain and believe me, this has not been a good night.  Tady je taková tma, že vás nevidím ani já.
I don't want to drain the battery.  Nechci vybíjet baterie.
There was a rusty old drain set in the wall.  Když prudce zahnul stranou, dostal na slizké zemi smyk, ale pak...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrain cock   drain pipe   drain plug   drainage   drama   draught   draw thread   drawbar