Nainstalujte si:
       

Překlad draft


draft = koncept (2. p.); návrh (hrubý); navrhnout; nárys; skica; směnka (vydaná); ponor (lodi); narýsovat; ustanovit; náčrt; náhrada za povolený úbytek hmotnosti; vystavení směnky; výtlak (lodi); vyzvednutí peněz (z bankovního účtu); komando (pro zvláštní úkol)
arrival draft = dokumentární trata (splatná); trata splatná při dodání;
bank draft = bankovní směnka; bankovní trata; bankovní příkaz;
banker's draft = bankovní směnka (mezi dvěma bankami); bankovní trata;
clean draft = směnka bez dokumentů;

Překlad draft z webu:
You draft me an insert for the file.  Vy mně odvysíláte kód pro vstup do archivu.
A cool draft blew down the hall on four.  Ve čtvrtém patře byl studený průvan.
There was no draft of wind from outside;  Jenže on tam nebyl.
But why is the draft necessary?  Ale proč jsou odvody nezbytné?
I've done a very rough draft of each.  Udělal jsem od každého z nich jen velmi hrubý náčrt.
Does he feel a momentary cold draft in all this heat?  Vycítil v tom žáru nečekaný závan studeného vzduchu?
Not that you deserve anything, bunch of draft dodgers.  Ne teda že byste si něco zasloužili, bando simulantů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordrain   drain cock   drain pipe   drain plug   drainage   drama   draught   draw thread