Nainstalujte si:
       

Překlad dozen


dozen = tucet (2. p.); víc jak deset (2. p.); přes deset; asi deset; víc než deset; tuctový; dozer
baker's dozen = třináct; hrstka; špetka; by the dozen = po tuctu;

Překlad dozen z webu:
Dozen shook his head.  Džozen zakroutil hlavou.
A dozen of you isn't enough!  Tucet je vás málo!
And a dozen prime habanas.  A dejte mi tucet habanas príma.
Any of a dozen things.  A tucet jiných věcí.
There were perhaps a dozen women at the threshold.  U prahu byl asi tucet žen.
Then he counted out a dozen coins.  Pojď, řekl potom a vstal.
They are only one of a dozen suspects.  Jsou jedním z tuctu podezřelých.
There must have been at least a dozen people in sight.  V dohledu bylo nejméně tucet lidí.
She went through the whole thing half a dozen times.  Celé to opakovala asi šestkrát.
He ran a finger down a row of several dozen books.  Přejel prstem po hřbetech desítek knih.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordraft   drain   drain cock   drain pipe   drain plug   drainage   drama   draught