Nainstalujte si:
       

Překlad downs


downs = duna; písčitá pahorkatina; pískové přesypy; písčité duny; pískové nánosy; pahorkatina; řazení na nižší rychlost
ups and downs = výkyvy nahoru a dolů (podél čeho);

Překlad downs z webu:
Downstairs at the loading dock.  Dole v garáži.
I'm downstairs.  Jsem dole.
Yours is downstairs.  Tvůj je dole.
The guard office downstairs.  Dole u štábu.
A bit of trouble downstairs.  Pokrčila rameny.
Dunross dressed hurriedly and rushed downstairs.  Dunross se chvatně oblékl a utíkal dolů.
A man in a cloak came downstairs.  Po schodech sešel nějaký muž v kutně.
After a few minutes, they all passed downstairs.  Po několika minutách sešli všichni dolů.
Watchmen were dragging bodies out of the room downstairs.  Z lokálu dole vynášeli strážní mrtvá těla.
There were tears in his eyes as he went downstairs.  A když šel se schodů, měl v očích slzy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordozen   draft   drain   drain cock   drain pipe   drain plug   drainage   drama