Nainstalujte si:
       

Překlad down to


down to = dolů k; směrem k (směrem dolů k); směrem dolů k; realistický
boil down to = smrsknout se na (4. p.); scvrknout se;
boiled down to = zestručněný na (4. p.); svařený k;
buckle down to = pustit se s chutí do; pustit se do (s plným nasazením);
come down to = jít dolů k; sejít k; slézt k; táhnout se k; sejít;

Překlad down to z webu:
Down to the kitchen, not ready, fumbling with the speedloader.  Dolů do kuchyně, nepřipravená zápasí se zásobníkem.
HoPak's down to 24.  HoPak klesl na 24.
Let's go down to the street.  Pojďme na ulici.
Now let's get down to work!  A teď do práce!
Or all the way down to the lake.  Nebo až v jezeře.
It hurt all the way down to my ankles.  Bolelo mě to až v kloubech.
The moment you put the phone down to them.  Jak položíte sluchátko, tak volejte.
Now let's cut the crap and get down to it.  Přestaňte už žvanit a dejte se do toho.
And now you had better dress and drive down to the club.  A teď byste se měl obléci a jet do klubu.
She opened her eyes and then pulled his head down to kiss him.  Kay otevřela oči, přitáhla si jeho hlavu a políbila ho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordownhill   downloading   downs   dozen   draft   drain   drain cock   drain pipe