Nainstalujte si:
       

Překlad dough


dough = pasta; těsto (kuch.); masa; peníze; těstový; mergle; měkký člověk
work dough = hníst těsto; dát vypracovat těsto; vypracovat těsto;

Překlad dough z webu:
How much dough ya got?  Kolik máte?
With that much dough you could tap a lot of telephones.  S tolika penězi můžete nahrát spousty telefonů.
She had a little dough at one point, not much.  Tehdy dala dohromady nějaký prachy, ne moc.
And you know how much dough there is in drugs.  A vy všichni víte, kolik peněz je v drogách.
Her livid skin was a hanging dough of wrinkles.  Její zsinalá kůže jí visela jako scvrklé těsto.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordower   down to   downhill   downloading   downs   dozen   draft   drain