Nainstalujte si:
       

Překlad doubts


doubts = pochyby; pochybnosti; pochybování; pochybnosti o
raise doubts = vyvolat pochybnosti; budit pochybnosti; clear up doubts = rozptýlit pochybnosti;

Překlad doubts z webu:
Doubts never assailed him.  Nepřipouštěl si žádné pochybnosti.
Icy doubts assailed him.  Začal pochybovat.
Now those doubts were gone forever.  Teď takové pochybnosti zmizely jednou provždy.
Rosie had her doubts about that, but kept them to herself.  Rosie o tom měla své pochyby, ale nechala si je pro sebe.
Tanya can't possibly have any doubts now.  Ale dokud se nevzbudí, neodletíme.
She drew in her breath sharply as one whose doubts are resolved.  Hlasitě se nadechla, jako by se zbavila veškerých obav.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordough   dower   down to   downhill   downloading   downs   dozen   draft