Nainstalujte si:
       

Překlad doubt


doubt = pochyba; pochyba, že; pochybnost; podezření; pochybovat; nejistota; obava; mít pochybnosti; nedůvěřovat; pochyby; pochybný; pochybovat o; pochylovat; pochybný
beyond doubt = nade vší pochybnost; naprosto nepochybný; nepochybný;
in doubt = na pochybách; pochybný; nejistý; v pochybách;
no doubt = nepochybně; nesporně; bezpochyby; jistěže; rozhodně;
reasonable doubt = důvodná pochybnost; důvodné pochyby;

Překlad doubt z webu:
Doubt fled.  Pochybnosti byly pryč.
I doubt it.  To sotva.
I don't doubt it.  O tom nepochybuji.
I have no doubt of it.  O tom nepochybuji.
I have not a doubt of it.  Jsou to však nepochybně oni.
He'd done her harm, no doubt of that.  Ublížil jí, o tom nebylo pochyb.
It was a brilliant concept no doubt of that.  Plán to byl bezpochyby výtečný.
She'll see you all right - no doubt of it.  Postará se o vás - o tom nepochybuji.
Not to want what couldn't be had no doubt took the sting from things.  Nechtít to, co nemůže být k mání, bezpochyby věci zjednoduší.
But up ahead, something was happening, there was no doubt about it.  Avšak tam před ním, tam se cosi dělo, o tom nebylo pochyb.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordoubts   dough   dower   down to   downhill   downloading   downs   dozen