Nainstalujte si:
       

Překlad donor


donor = dárce; donor (fyz., med., chem.); zůstavitel; darovaný; příkazce; dárcovský; donátor; putování donorů
blood donor = dárce krve; krevní dárce;

Překlad donor z webu:
What possible strings could be attached to a donor hand?  Copak na končetině případného dárce může viset nějaký přívažek?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordoor arrester   door beam   door handle   door light   door lock   dormant   dosimeter   double