Nainstalujte si:
       

Překlad done in


done in = udělaný v; utahaný; provedený v; správná věc
be done in = být udělaný v; bejt hotovej;

Překlad done in z webu:
All done in silence.  Vše proběhlo v tichosti.
It is done in this fashion:  Dělá se to tímto způsobem:
It was all done in silence.  To vše se dělo v naprostém tichu.
It can only be done in sunlight?  To jde jen za světla?
She had only seen it done in a forensics class.  V ohledavačském kurzu tohle nikdy sama nedělala, jen se dívala.
Did she ever have a portrait done in later life?  Malovali ji ještě někdy později?
The late assembly in the arms is done in gas phase.  Konečná montáž ve větvích probíhá v plynné fázi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordonor   door arrester   door beam   door handle   door light   door lock   dormant   dosimeter