Nainstalujte si:
       

Překlad don't you


don't you = (záporná otázka); vy ne; víš (?)
why don't you = proč vy ne-; proč ty ne-;

Překlad don't you z webu:
Don't you know!  Ty nevíš!
Or don't you know?  Nebo to nevíš?
Then why don't you close the door?  Tak proč nezavřeš dveře?
An unusual man, don't you think?  Neobvyklý muž, nemyslíš?
It's in the air, don't you think?  Je to ve vzduchu, co myslíš?
If you know how, why don't you teach me?  Když to umíte, tak proč mě nepoučíte?
The view here is quite splendid, don't you think?  Je tu krásná vyhlídka, nemyslíte?
So that was his legacy to me, don't you see.  Byl to jeho odkaz, cožpak to nechápete?
He's a marked little boy at that point, don't you think?  V tom okamžiku ho dokonale poznamenáte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordone in   donor   door arrester   door beam   door handle   door light   door lock   dormant