Nainstalujte si:
       

Překlad don't know


don't know = nevíš; neznám; neznáš; nelži
I don't know = nevím; neznám; neumím; kdoví;
they don't know = oni neví; nevědí; I honestly don't know = já opravdu nevím;

Překlad don't know z webu:
Don't know why.  Nevím proč.
I don't know her.  Neznám ji.
And they don't know it.  A oni to nevědí.
Don't know how, don't know who.  Nevím jak, a nevím kdo.
It's not like you don't know how.  Neříkej, že nevíš, jak se to dělá.
I can't think and you don't know how to.  Já pořádně myslet nemůžu a ty to neumíš.
We don't know who, and we don't know how.  Nevíme od koho a nevíme jak.
Several have been generated recently, and they don't know how.  Některé z nich byly vystaveny nedávno, a oni nevědí jak.
There has to be a food source that we don't know about.  Zavrtěla hlavou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordon't worry   don't you   done in   donor   door arrester   door beam   door handle   door light