Nainstalujte si:
       

Překlad don't worry


don't worry = nebojte se; neboj se; nedělat si starosti; buď bez starosti; Žádný strach; nemusíte se obávat; (záporná otázka)
but don't worry = ale neboj se; ale ničeho se neboj; ale nebojte; ale nedělej si starosti;

Překlad don't worry z webu:
Don't worry about her.  O ni se neboj.
I don't worry about him much.  S ním si moc velký starosti nedělám.
No,' he replied, don't worry about that.  Ne, odpověděl, to nic není.
That may sound complicated, but don't worry about it for now.  Možná to zní složitě, ale teď to můžete pustit z hlavy.
Do remember she's very grown up, darling, and don't worry about her.  Pamatuj si, že už je dospělá, miláčku, a nedělej si s ní starosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordon't you   done in   donor   door arrester   door beam   door handle   door light   door lock