Nainstalujte si:
       

Překlad domination


domination = nadvláda; vláda; převaha; samovláda; tyranie; panství; panování; dominující postavení; ovládnutí; převládající
world domination = světová nadvláda; světovláda;

Překlad domination z webu:
His successful domination of his fear made him lightheaded.  Byl v povznesené náladě, protože zvládl svůj strácli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordon't know   don't worry   don't you   done in   donor   door arrester   door beam   door handle