Nainstalujte si:
       

Překlad dominance


dominance = vláda; vedoucí postavení; dominování; dominantní postavení; vedoucí úloha; nadvláda; vliv (rozhodující); převaha; dominance; nadřazenost; rozhodující vliv; autorita; dominanta; převládání; panování; převládající vliv; nadvláda nad
incomplete dominance = částečná dominace; neúplná dominace;

Překlad dominance z webu:
He laughed softly and she felt his dominance.  Quillane, je to součást tvého plánu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordomination   don't know   don't worry   don't you   done in   donor   door arrester   door beam