Nainstalujte si:
       

Překlad domestic


domestic = domácí; domácký; krotký; ochočený; sluha (v domácnosti); používaný v domácnosti; soukromý; tuzemský; vnitrostátní; bytový; rodinný; vnitrozemský; služka; rodina; doma vyrobený; vnitřní; sloužící; domácí výrobek; domácí výrobky; patřící rodině
tableware and domestic = průmysl užitkového skla;

Překlad domestic z webu:
A nice domestic vintage, good nose, but not the least pretentious.  Dobrá domácí značka, dobrá vůně, a vůbec nic to s vámi neudělá.
Not over a domestic spat.  Rozhodně ne kvůli nějaké domácí rozepři.
A similar dispatch room for domestic flights was down the hall.  Kus dál byl podobný dispečink pro domácí linky.
Except that it was not just a domestic spat.  Leda že by to vlastně domácí rozepře nebyla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordominance   domination   don't know   don't worry   don't you   done in   donor   door arrester