Nainstalujte si:
       

Překlad domain


domain = doména; okruh působnosti; doménový; obor; oblast; sféra; území; panství; pole (působnosti); država; absolutní vlastnictví půdy; okruh; rámec působnosti; státní statek; pozemkový majetek; velkostatek; oblast působnosti; funkcionál domény
eminent domain = eminentní vlastnictví; výsadní právo; výsostné právo;
farm domain = sovchoz; státní statek;
ferromagnetic domain = feromagnetická doména; Weissova doména;
public domain = public domain (druh software); program zdarma;

Překlad domain z webu:
I shall see my own domain at last!  Konečně uvidím svou říši.
Political theater was not solely the domain of elected officials.  Politické divadlo nebylo výhradně doménou volených úředníků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordomestic   dominance   domination   don't know   don't worry   don't you   done in   donor