Nainstalujte si:
       

Překlad dollar


dollar = dolar; peso (mexické); koruna; tolar (his.); dolarový; znak "$"; americký dolar; měnič drobných
holey dollar = dírkovaný dolar; koloniální dolar;

Překlad dollar z webu:
Dollar for dollar.  Dolar za dolar.
A dollar per key.  Dolar za klíč.
You'd go dollar for dollar?  Dal byste dolar za dolu?
We're talking top dollar here.  Mluvíme tu o špičkovém honoráři.
And pay half a dollar just for a rat tail?  Nebo půl tolaru za obyčejný krysí ocas?
We'll keep tabs on every dollar and dime, if you like.  Budeme schovávat účtenky od každého dolaru a desetníku, jestli chcete.
This was worse than all the dollar bills he had ever seen.  Tohle bylo horší než všechny jednodolarovky dohromady.
You see a similar one on the dollar bill.  Podobný portrét je také na jednodolarovce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordolly   domain   domestic   dominance   domination   don't know   don't worry   don't you