Nainstalujte si:
       

Překlad doing


doing = dělající (4. p.); dělání; činnost; akce; čin; skutek; vyhubování; výprask; události; konání; věci; aktivita; jednání; dařící se (obchod); dodělávající; počínání; taková ta věc
nothing doing = nic naplat; nedá se nic dělat; jaká pomoc; jakáž pomoc; learning by doing = činnostní učení;
provoke into doing = podnítit k (udělat);

Překlad doing z webu:
Doing what?  A co dělá?
He's doing it?  Dělá to?
It was doing nothing.  Nedělal nic.
What is he doing now?  Co dělá teď?
So why are you doing it?  Tak proč to dělá?
I am not used to doing so.  Nejsem na to zvyklý.
But what the hell were they doing now?  Co ale k čertu dělají teď?
How long are they going to keep doing that?  Jak dlouho to budou dělat?
I don't think he even knew he was doing it.  Nemyslím, že by si uvědomoval, co dělá.
I don't want to lose a trained field officer doing police work.  Ritter dodal:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordollar   dolly   domain   domestic   dominance   domination   don't know   don't worry