Nainstalujte si:
       

Překlad dogged


dogged = pronásledovaný; pronásledoval; houževnatý; svéhlavý; tvrdošíjný; zarputilý; neústupný; urputný; zarytý; neodbytný; umíněný; zarputile


Překlad dogged z webu:
Controversy had dogged his career:  Celou jeho životní dráhu provázely konflikty:
It had that dogged look about it.  Vypadala neobyčejně urputně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordoing   dollar   dolly   domain   domestic   dominance   domination   don't know