Nainstalujte si:
       

Překlad documentation


documentation = dokumentace; řádné doložení; vybavení lodními listinami; doklady; dokumentování; dokumentační; písemné doklady; oddělení dokumentace
fact documentation = faktografické informování; faktová dokumentace;

Překlad documentation z webu:
And documentation for you two.  A dokumenty pro vás dva.
I want your documentation as well, everything you've got on him.  Také bych chtěl vaši dokumentaci, všechno, co na něj máte.
So long as the documentation is in order, they don't check further.  Pokud je dokumentace v pořádku, nic nekontrolují.
By this evening we'll have complete documentation on all the accounts.  Dnes večer budeme mít ke všem účtům kompletní dokumentaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordodger   doesn't   dogged   doing   dollar   dolly   domain   domestic