Nainstalujte si:
       

Překlad document


document = dokument; doklad; dokumentový; průkaz; listina; dokumentovat; doložit (důkazy); spis; opatřit průkazy; prokázat; dokázat; lodní listiny; opis; doložit důkazy; vybavit doklady; zdokumentovat (4. p.); písemnost; publikace; dokumentace; podklad
accompanying document = průvodní list; průvodní listina; průvodní doklad; původní doklady;
accounting document = účtovní doklad; účetní doklad;
active document = aktivní dokument; otevřený dokument;
batch-header document = původní doklad dávky;

Překlad document z webu:
But if the document is found?  Kdyby se však dokument našel?
She pulled out a document of some sort.  Dávejte pozor, kam jedete.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordocumentation   dodger   doesn't   dogged   doing   dollar   dolly   domain