Nainstalujte si:
       

Překlad do you


do you = vy (otázka); (otázka); že (?)
how do you = jak vy (děláte); jak se vám; jak se ti;
neither do you = ty také ne; vy také ne;
so do you = ty také; vy také;

Překlad do you z webu:
Do you know?  Víš to?
What do you do?  Co vy?
So what do you say?  Tak co?
You know him, do you not?  Zajisté ho znáte?
What kind of beer do you have?  Jaká piva máte?
Who are you and what do you want?  Kdo jsi a co chceš?
As long as it bleeds, what do you care?  Jestli to krvácí, proč se staráš?
I just haven't got time for you, do you understand?  Nemám na tebe čas, rozumíš?
Then he must have flown over the wall, do you think?  Takže podle tebe snad přeletěl zeď?
It is vital that we are not taken back, do you understand?  Je životně důležité, abychom se nedostali nazpět, rozumíš?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordo you like   docket   doctor   document   documentation   dodger   doesn't   dogged