Nainstalujte si:
       

Překlad do you like


do you like = máš rád (4. p.); máte rádi; máš rád (4. p.)


Překlad do you like z webu:
Do you like it?  Líbí se ti?
How do you like that?  Co vy na to?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordocket   doctor   document   documentation   dodger   doesn't   dogged   doing