Nainstalujte si:
       

Překlad do with


do with = dělat s; vystát; schovat; dělat; jednat s; dělat bez (2. p.)
make do with = vypomoct si; vypomáhat si; vystačit s; got to do with = má co do činění s;
have to do with = mít co dělat s (7. p.); has nothing to do with = nemá co dělat s (7. p.);

Překlad do with z webu:
Do with it as you will.  Nalož s tím, jak uznáš za vhodné.
What to do with it?  Co s nimi má udělat?
What did he do with it?  Co s ním udělal?
But what do we do with him?  Ale co s ním uděláme?
What are we going to do with her?  Co s ní uděláme?
What do you want me to do with them?  Co chceš, abych s nimi udělal?
The question now is what do we do with it.  Otázkou zůstává, co s nimi ted máme udělat.
The sock on the jaw had nothing to do with it.  Ta šlupka do brady s tím nemá nic společného.
I do not see what the furniture has to do with it.  Nevím, co s tím má nábytek společného.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordo you   do you like   docket   doctor   document   documentation   dodger   doesn't