Nainstalujte si:
       

Překlad do this


do this = udělat to; udělej to; vyčerpat
to do this = udělat to; abys to udělal;

Překlad do this z webu:
Do this a lot?  Dělal jste toho už hodně?
But do this for me.  Ale udělejte něco pro mě.
We will do this now.  Uděláme to hned.
Why do you do this to me?  Proč mi to děláš?
What's it going to do this year?  Kolik to bude letos?
Do you still refuse to do this for me?  Tak vy to odmítáte pro mě udělat?
Gawd, sir, you actually used to do this for a living?  Páni, vy jste se tímhle opravdu živil?
I'll be back in an hour, and we'll do this again.  Za hodinu jsem zpátky a dáme se do toho znovu.
I asked him to come over so we can do this now.  Požádal jsem ho, aby sem zašel a my to mohli vyřešit na místě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordo with   do you   do you like   docket   doctor   document   documentation   dodger