Nainstalujte si:
       

Překlad do not understand


do not understand = nerozumět; nechápat; svléct
I do not understand = já nechápu;

Překlad do not understand z webu:
I do not understand thee.  Já ti nerozumím.
But then, as you say, we do not understand you civilised people.  Ale, jak říkáš, my civilizovaným lidem nerozumíme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordo this   do with   do you   do you like   docket   doctor   document   documentation