Nainstalujte si:
       

Překlad do for


do for = dělat pro (4. p.); zničit; zabít; přemoct; udělat konec; být vhodný; dodávat; sloužit; odpravit; znemožnit; oddělat (4. p.); udělat dobře


Překlad do for z webu:
That'll do for now.  To by zatím stačilo.
This will do for now.  Prozatím to musí stačit.
What does he do for a living?  Z čeho žije?
So what do we do for money?  Kde ale seženeme peníze?
Some things he had to do for himself.  Něco bude muset udělat sám.
So what do you want to do for us?  Tak co chcete pro nás dělat?
Oh — then if there's anything we could do for her ...  Jestli pro ni můžeme něco udělat...
He closed his eyes, which he'd been wanting to do for a bit anyway.  Zavřel oči, což už chtěl stejně udělat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordo not like   do not understand   do this   do with   do you   do you like   docket   doctor