Nainstalujte si:
       

Překlad division


division = dělení; divize; rozdělení; divizní; hlasování (v parlamentě); sekce; část; oddíl; skupina; členění; členitost; obvod; úsek; okres; dělící čára; hranice; rozpor; nejednotnost; dílkování (stupnice); kategorie (váhová, věková atd.); volební obvod; rozdíl
armoured division = pancéřová divize; obrněná divize;
cell division = buněčné dělení; dělení buněk;
data division = oddíl údaje; oddíl dat;
dichotomic division = dichotomické dělení; dvojkové dělení;
frequency division = dělení kmitočtu;

Překlad division z webu:
The division was purely for administrative purposes.  Oddělený vstup měl ryze administrativní důvody.
It is a division of a very large business, a very profitable business.  Je to součást velmi rozsáhlého a velice lukrativního podnikání.
Tsi'mri kel'en, there is division in the camp.  Tsi'mri kel'ene, v táboře jsou různé skupiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordivisor   divorce   dizzy   do for   do not like   do not understand   do this   do with