Nainstalujte si:
       

Překlad diving


diving = potápění; skoky do vody; potápěčský; střemhlavý let; potápějící se; střemhlavý; skákající; náhlé ponoření; strmě klesající; skokanský; skákání; vyrovnávání; potopení; potápěcí; potápěčský zvon
scuba diving = potápění; sportovní potápění;

Překlad diving z webu:
Diving officer, make your depth twelve hundred feet.  Ponořit do čtyř set metrů.
The diving officer passed this on to the helmsman.  Rozkaz byl předán kormidelníkovi.
We'll be diving in a few minutes.  Za pár minut se ponořujeme.
Rig out the diving planes.  Nastavit křídla.
The sensation was like diving through perfectly clear water.  Stejný pocit, jako kdyby se hroužil do zcela čiré vody.
Straight into the carrier the diving ‘thopter plunged.  Do transportéru se zabořila jako nůž.
Ryan, down, maximum down on the diving planes.  Ryane, dolů, křídla na maximum k ponoření.
Last year they had one murder and four diving accidents.  Za poslední rok tam měli jednu vraždu a čtyři neštěstí při potápění.
Steps led down into the ocean from an enclosed diving room.  Z ohrazené jídelny vedly schůdky přímo do oceánu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordivision   divisor   divorce   dizzy   do for   do not like   do not understand   do this