Nainstalujte si:
       

Překlad dividend


dividend = dividenda; podíl na zisku; dělenec (mat.); bonifikace; kvóta z konkurzní podstaty; dividendy; dividendový; stabilizovaná dividenda
accumulated dividend = nahromaděná dividenda (nevyplacena); nevyplacená dividenda; dividenda kumulativní;
cum dividend = včetně dividendy; s dividendou;
extra dividend = superdividenda; zvláštní dividenda;
interim dividend = prozatímní dividenda;

Překlad dividend z webu:
Still paying tourist dividends after four thousand years.  Ještě po čtyřech tisících letech sypou turistické dividendy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordivider   diving   division   divisor   divorce   dizzy   do for   do not like