Nainstalujte si:
       

Překlad diversity


diversity = rozmanitost; různorodost; různost; pestrost; odlišnost; rozličnost; diverzita; výběrový příjem; rozmanitý; rozdílnost; nestejnost; rozrůzněnost; mnohotvárnost; nonekvivalence
ecological diversity = ekologická diverzita; ekologická různorodost;
space diversity = prostorový výběrový příjem; výběrový příjem;

Překlad diversity z webu:
But what about intellectual diversity - our most necessary resource?  Ale co různorodost in­telektuální - náš nejpotřebnější zdroj?
A few hundred million years after that, explosive diversity of life.  Za dalších pár set milionů let dojde k explozi biodiverzity.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiverter   dividend   divider   diving   division   divisor   divorce   dizzy