Nainstalujte si:
       

Překlad diversion


diversion = odchýlení; odklon; odchylka; vyrušení; rozptýlení; zábava; objížďka; odvedení (stranou); zpronevěra (peněz); kratochvíle; jiné použití; odklonění; převedení; zahrnutí; diverze; dělba; odbočení; odvrácení (pozornosti); dočasná objížďka; obeplutí; odbočka
traffic diversion = objížďka; dopravní objížďka;
water diversion = odvádění vody; odvedení vody;

Překlad diversion z webu:
The diversion almost spooked us too.  To divadýlko nás málem taky zmátlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiversity   diverter   dividend   divider   diving   division   divisor   divorce