Nainstalujte si:
       

Překlad diversification


diversification = obměnění; diverzifikace; různotvárnost; rozrůznění; různost; rozmanitost; pestrost; rozdělení (ekon.); rizika; zpestření sortimentu; rozšíření podnikatelské činnosti; rozšíření výrobního programu; mnohotvárnost; modifikace; rozložení rizika; rozličnost
product diversification = diverzifikace sortimentu; rozšíření sortimentu výrobků;
diversion   diversity   diverter   dividend   divider   diving   division   divisor