Nainstalujte si:
       

Překlad ditch


ditch = příkop; strouha; škarpa; stoka; vyhloubit; vykopat příkop; zákop; jáma; vést příkop; udělat příkop; srazit; kopat; zvrátit; zmařit; vyhloubit příkop; obehnat příkopem; sjet do příkopu (autem); zbavit se; dát do starého železa; hodit přes palubu; kanál
drainage ditch = odvodňovací příkop; svodnice; drenážní příkop;
irrigation ditch = zavlažovací příkop; zavodňovací příkop; závlahový příkop;
last ditch = poslední zákop; poslední záchrana;
supplying ditch = napájecí stoka; přítoková stoka;

Překlad ditch z webu:
This ditch was most peculiar.  Tento příkop byl velice podivný.
Melony hopped over the road ditch and ran into the orchard.  Melony přeskočila příkop u silnice a vběhla do sadu.
He rolled the body into the rain ditch and examined the rifle.  Odvalil tělo do popu a pohlédl si pušku.
He held her hand and helped her down the ditch bank.  Držel ji za ruku a pomáhal jí zdolat břehy koryta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordithionate   divergence   divergent   diversification   diversion   diversity   diverter   dividend