Nainstalujte si:
       

Překlad disturbance


disturbance = zmatek; porucha (radiofrekvenční rušivý jev); výtržnost; vyrušení; znepokojování; rušení (RF poruchy); porušení; rozrušení; duševní porucha; povyk; rozházení; poprask; pozdvižení; nepokoj; povstání; narušení; nesprávnost funkce; pomatení; šum; zmatení
geomagnetic disturbance = geomagnetické rušení; geomagnetické poruchy;
ionospheric disturbance = ionosférická porucha; ionosférické rušení;
line disturbance = porucha vedení; porucha ve vedení; porucha v síti; porucha linky; vysokofrekvenční rušení;

Překlad disturbance z webu:
The disturbance was loud and incoherent.  Hluk byl hlasitý a nesouvislý.
There was a disturbance in the crowd.  Na jednom místě došlo v davu k jakémusi zmatku.
He was creating a disturbance out front, refusing to come inside.  Tropil venku výtržnost a nechtěl dovnitř.
He also checked for any disturbance of ground.  Pátral také pod nohama po porušené půdě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisturbances   disuse   ditch   dithionate   divergence   divergent   diversification   diversion